Благодарност

Посочените празни категории са изтрити. Благодаря!

От новината за концерта премахнах връзката за закупуване на билети (добавена от анонимен редактор). И без нея новината може да се тълкува като реклама, но вече по критерии, по които би била реклама всяка новина за предстоящо събитие - личната ми преценка е, че е по-скоро за запазване. -- Григор Гачев (беседа) 10:50, 13 април 2019 (UTC)Отговор

Първо питане за поправка на новина с източник спешно точка инфо.

Преместено на Уикиновини:Гласуване. — Luchesar • Б/П 10:48, 4 август 2019 (UTC)Отговор